Mustasj AS

Mustasj består av dedikerte fagfolk med én felles drivkraft; skapergleden. Hos oss finner du komplementære fagmiljø innen forretningsutvikling, design, utvikling og optimalisering som sammen har spesialisert seg innen design på digitale flater.

For å sikre at vi arbeider prosessmessig riktig følger vi en arbeidsmodell sterkt inspirert av design thinking. Vi er opptatt av å ha en rød tråd i kommunikasjonen, og mener at god design engasjerer og berører. Dette gjennomsyrer vår måte å tenke og jobbe på, enten det er webdesign, animasjon eller design på andre digitale flater.

«The devil is in the details», og særlig når det gjelder god interaksjonsdesign. Når vi setter brukeren i fokus krever det mer av oss som byrå, og det er derfor vi holder på med det vi gjør. Vi gir oss ikke før vi er stolte av det vi leverer fra oss!

Work with Mustasj AS
    Expertise
  • Design
  • Development
  • Custom
  • SEO
  • Animation
  • Identity